Putten/waterafvoer

De afgelopen jaren is het belang van waterhuishouding in Nederland groter geworden. Door de bodemdaling en klimaatverandering schuiven de grenzen steeds verder op. Door het verschuiven van deze grenzen zijn de problemen op het gebied van droogte, maar ook wateroverlast steeds groter geworden.

Op het boerenerf vinden veel activiteiten plaats waar het hemelwater vervuild raakt. Het opslaan van kuilvoer, bijproducten, vaste mest en kunstmest, het reinigen van machines, transport van dieren, voer en mest zorgen voor een vervuild erf.

Als dit niet direct schoongemaakt wordt, leidt dit tot erfafspoeling waarbij het water vervuild raakt. Steeds vaker wordt gezocht naar manieren om het water te behouden in perioden dat er veel neerslag valt. Belangrijk is dan dat de waterkwaliteit geoptimaliseerd wordt, om hier later weer gebruik van te kunnen maken in tijden van droogte.

Het filteren en zuiveren van hemelwater is en blijft een belangrijke klus in de toekomst. Het is zelfs niet uitgesloten dat scheiden van hemelwater en perssappen op den duur verplicht wordt. Dam Beton heeft hier de afgelopen jaren veel ervaring in opgedaan biedt diverse oplossingen voor zuiveringstechnieken.

Dam Beton voert sinds jaar en dag een breed assortiment watergoten en andere waterafvoersystemen zoals molgoten, verholen goten en U-goten met betonroosters. Tegenwoordig behoren ook slibvanggoten tot het assortiment. Daarnaast zijn diverse soorten waterputten en sapafscheiders verkrijgbaar, net als diverse afvoersystemen in sleufsilo’s.

het afvoeren wat hemelwater is steeds belangrijker