Putten en afvoer

Assortiment van betonputten, goten en andere waterafvoersystemen zoals molgoten, verholen goten en U-goten met betonroosters. Alsmede diverse afvoersystemen.

De afgelopen jaren is het belang van waterhuishouding in Nederland groter geworden. Door de bodemdaling en klimaatverandering schuiven de grenzen steeds verder op. Door het verschuiven van deze grenzen zijn de problemen op het gebied van droogte, maar ook wateroverlast steeds groter geworden.

Op het boerenerf vinden veel activiteiten plaats waar het hemelwater vervuild raakt. Het opslaan van kuilvoer, bijproducten, vaste mest en kunstmest, het reinigen van machines, transport van dieren, voer en mest zorgen voor een vervuild erf.

Als dit niet direct schoongemaakt wordt, leidt dit tot erfafspoeling waarbij het water vervuild raakt. Steeds vaker wordt gezocht naar manieren om het water te behouden in perioden dat er veel neerslag valt. Belangrijk is dan dat de waterkwaliteit geoptimaliseerd wordt, om hier later weer gebruik van te kunnen maken in tijden van droogte.

Het filteren en zuiveren van hemelwater is en blijft een belangrijke klus in de toekomst. Het is zelfs niet uitgesloten dat scheiden van hemelwater en perssappen op den duur verplicht wordt. Dam Beton heeft hier de afgelopen jaren veel ervaring in opgedaan biedt diverse oplossingen voor zuiveringstechnieken.

Dam Beton voert sinds jaar en dag een breed assortiment watergoten en andere waterafvoersystemen zoals molgoten, verholen goten en U-goten met betonroosters. Tegenwoordig behoren ook slibvanggoten tot het assortiment. Daarnaast zijn diverse soorten waterputten en sapafscheiders verkrijgbaar, net als diverse afvoersystemen in sleufsilo’s.

U-goot met betonroosters
U-goot met betonroosters

Een U-goot van beton met betonroosters zijn een ideale oplossing voor de snelle afvoer van bijvoorbeeld regenwater, oppervlaktewater en sappen van een silo of mestplaat.

Pijl naar rechts
Verholen goten
Verholen goten

Deze verholen goten zijn vervaardigd van gewapend beton en hebben een vlakke bovenzijde.

Pijl naar rechts
Molgoten
Molgoten

Wij verkopen diverse molgoten. Bekijk hier het aanbod.

Pijl naar rechts
Heipaal met watersleuf
Heipaal met watersleuf

Heipalen met watersleuven zijn holle heipalen waar sleuven in worden gezaagd op gewenst breedtes en lengtes. De heipaal is vlak van boven en kan door de sleuven grote hoeveelheden water afvoeren.

Pijl naar rechts
Zandvangput & Slibvanggoot
Zandvangput & Slibvanggoot

Zandvangputten worden vaak gebruikt voor de afvoer van water in een agrarische omgeving.

Pijl naar rechts
Waterputten van beton
Waterputten

Wij hebben betonnen regenwaterputten in ons programma van 3000L tot 20.000L. 

Pijl naar rechts
Septic tanks
Septic tanks

Wij leveren septic tanks. Een septic tank is een eenvoudige vorm van een I.B.A.-klasse 1 systeem  (Individuele Behandeling van Afvalwater). 

Pijl naar rechts
Olie-en-benzineafscheiders
Olie- en benzineafscheiders

Dam Beton levert Olie-en-benzineafscheiders volgens het Olie- en Benzine Afscheider Systeem (OBAS) voor afwatering van afvalwater (lichte minerale vloeistoffen).

Pijl naar rechts
Betonbuizen
Betonbuizen

Dam Beton heeft nu voor u op voorraad een partij ongebruikte gewapende betonbuizen in de grotere diameters. 

Pijl naar rechts
Betonduikers
Betonduikers

Dam Beton heeft vaak grote partijen betonduikers in diverse afmetingen op voorraad. Deze betonnen duikers/buizen kunnen gebruikt worden bij het maken van bijvoorbeeld een dam of als schampbuis. 

Pijl naar rechts
Afwatering voor sleufsilo's
Afwatering voor sleufsilo's

Afwatering voor sleufsilo's. In het kader van waterhuishouding wordt het steeds belangrijker om perssappen en andere erfafspoeling op te vangen en te scheiden. 

Pijl naar rechts
Perssap duo goot
Perssap duo goot

In het kader van waterhuishouding en steeds strengere wetgeving wordt het steeds belangrijker om perssappen en andere erfafspoeling op te vangen en te scheiden. Daarom hebben wij de Perssap duo goot in ons assortiment.

Pijl naar rechts