Privacybeleid

Privacybeleid

In onze privacyverklaring vertellen we u hoe we omgaan met persoonlijke gegevens, hoe we persoonsgegevens verzamelen, hoe we die gebruiken en hoelang we de persoonsgegevens bewaren. Dam Beton vindt het belangrijk dat uw privacy gerespecteerd wordt en daarom worden uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Belangrijk: onze privacyverklaring kan ten aller tijde gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen en het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
 

Gegevens onderneming

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Dam Handelsonderneming BV, gevestigd aan Spikerboor 2, 8491 PA in Akkrum (hierna “Dam Beton”). Dam Beton is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 01065925. Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen dan kan dat via ons telefoonnummer 0566 – 651575 of via ons e-mailadres info@dambeton.nl.
 

Doel gegevens

Dam Beton gebruikt verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in de privacyverklaring. Op de website van Dam Beton worden voor de volgende doeleinden persoonsgegevens verzamelt:

Contactformulier

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Dam Beton via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om uw vraag te kunnen beantwoorden of u een dienst aan te kunnen bieden. Dam Beton vraagt om de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
   

Offerte aanvragen

Ook worden uw persoonsgegevens verzameld zodra u een offerte aanvraagt via het formulier op de website. In deze formulieren worden echter alleen gevraagd naar de benodigde gegevens om u een dienst aan te kunnen bieden of voor het maken van een offerte op maat. Dam Beton verzamelt daarvoor de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Plaatsnaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (optioneel)
   

Bestelling

We gebruiken uw persoonsgegevens om u bestelling bij Dam Beton te beheren, door uw bestelling te verwerken en om u te informeren over de leveringsstatus of eventuele problemen met betrekking tot de levering van uw items. Ook gebruiken we uw persoonsgegevens om uw betalingen te beheren en klachten en garantiezaken voor producten te behandelen. We werken hiervoor met volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Leveradres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bestelgegevens
 • Betalingsgegevens
   

Analytics

De website van Dam Beton verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet persoonsgebonden.

 

Ontvangers

In veel gevallen kan informatie intern gedeeld worden. Ook kiezen wij in een aantal situaties ervoor om werkzaamheden uit te besteden: 

Internetbureau Speak

De website van Dam Beton wordt gehost bij Internetbureau Speak. Speak heeft toegang tot uw persoonsgegevens die u invult bij het contactformulier of een offerteaanvraag. Speak biedt ons (technische) ondersteuning maar zullen nooit uw gegevens gebruiken voor een ander doel.
 

AFAS

De offertes en facturen die Dam Beton opstelt n.a.v. een offerteaanvraag worden bewaard in het online boekhoudprogramma AFAS. De klantgegevens worden opgeslagen en alle medewerkers van Dam Beton kunnen deze gegevens inzien.

 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dam Beton maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de afgesproken activiteiten.
 

Contactformulieren

Op het moment dat u contact opneemt met Dam Beton, via mail of contactformulieren, dan worden die gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden voor onbepaalde tijd bewaard.
 

Offertes en facturen 

Op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen is Dam Beton verplicht om financiële administratie 7 jaar te bewaren voor de belastingdienst. Hieronder vallen alle offertes en facturen die aan klanten verstuurd zijn inclusief de persoonsgegevens die daarop staan.
 

Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzamelt zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden 26 maanden bewaard binnen Google Analytics.

 

Algemene verwerking persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd en opgeslagen op beveiligde servers. Tijdens het invullen van de contactformulieren worden uw gegevens versleuteld en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje (https) linksboven in uw browser. Dit beschermt uw privacy door middel van encryptie tijdens een transfer van data. U kunt erop rekenen dat Dam Beton uw persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden zal verstrekken.

 

Gevolgen van het verstrekken van de persoonsgegevens

Wanneer Dam Beton persoonsgegevens verstrekt, wordt er natuurlijk voor gezorgd dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Echter is het mogelijk dat Dam Beton gehouden is bepaalde gegevens te verstrekken bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsverzoek. Als duidelijk is dat het gaat om een gerechtvaardigd onderzoek dan zal Dam Beton, uitsluitend in deze gevallen, de gegevens verstrekken.

 

Websites van derden

De privacyverklaring van Dam Beton is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Dam Beton daarom niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaring van die websites te lezen alvorens van onze website gebruik te maken.

 

Recht op inzage, rectificatie of wissen van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten aanpassen of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dambeton.nl. Binnen vier weken zullen wij op uw verzoek reageren. Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u adequaat te identificeren met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. We raden u sterk aan om daarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat en alleen voor Dam Beton bestemd is.

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verzamelen, verwerken, delen met anderen én opslaan, kunt u telefonisch contact met ons opnemen of via mail. Uw klacht zal zo mogelijk door ons worden behandeld en binnen vier weken krijgt u een reactie van ons. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de nationale toezichthouder, als Dam Beton bovengenoemde niet naleeft.

 

Vragen en feedback

Dam Beton controleert regelmatig deze privacyverklaring en kan daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als we dit doen, dan zullen we dit op onze website aankondigen. Dam Beton raadt aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent. Als u nog vragen heeft over de privacyverklaring kunt u Dam Beton als volgt bereiken:

Dam Handelsonderneming B.V.
Spikerboor 2
8491 PA Akkrum
0566 – 651575
info@dambeton.nl

 

Cookies