Hydraulische kanteltafels voor prefab (beton)producten

Nauwkeurige prefabricatie met een kanteltafel.

Dam Beton heeft een partij, gebruikte, hydraulische kanteltafels beschikbaar. De fabrikant is Hendriks Precon. Bouwjaar 2016/2018. Met deze tafels kan een breed scala aan prefab producten, zoals wanden worden geproduceerd. De tafels zorgen voor een gecontroleerde en veilige manier om te werken met grote en zware producten en maakt het makkelijker voor medewerkers om aan alle kanten bij het product te kunnen. Door een hydraulische kanteltafel te gebruiken kunt u een prefab betonproduct maken dat lichter is en minder wapening nodig heeft.

Precise prefabrication with a tilting table.

Dam Beton has a batch, used, hydraulic tilting tables available. The manufacturer is Hendriks Precon, year of construction 2016/2018. These tables can be used to produce a wide range of prefabricated products, such as concrete panels. The tables provide a controlled and safe way to work with large and heavy products and makes it easier for employees to reach the product on all sides. By using a hydraulic tilting table, you can produce a prefab concrete product that is lighter and requires less reinforcement.

Präzise Vorfertigung mit einem Kipptisch.

Dam Beton verfügt über eine Reihe, gebrauchter, hydraulischer Kipptische. Der Hersteller ist Hendriks Precon, Baujahr 2016/2018. Diese Tische können für die Herstellung einer breiten Palette von vorgefertigten Produkten, wie z.B. Wände, verwendet werden. Die Tische ermöglichen ein kontrolliertes und sicheres Arbeiten mit großen und schweren Produkten und erleichtern es den Mitarbeitern, das Produkt von allen Seiten zu erreichen. Durch den Einsatz eines hydraulischen Kipptisches können Sie ein Betonfertigteil herstellen, das leichter ist und weniger Bewehrung benötigt.

De kanteltafels variëren van 6 tot 12,5 meter lang en van 2,7 tot 4 meter breed. Onderstaand een tabel met de verschillende afmetingen die beschikbaar zijn.

Lengte

Breedte

Bijzonderheden

10000cm

4000cm

 

6200cm

3300cm

Hydraulisch openen

6200cm

3000cm

Hydraulisch openen

12500cm

3400cm

 

10000cm

3400cm

 

10000cm

3500cm

 

6000cm

3400cm

 

10000cm

2900cm

 

10000cm

2900cm

 

10000cm

2900cm

 

10000cm

2900cm

 

10000cm

2900cm

 

10000cm

2900cm

 

12000cm

2900cm

 
  • De kanteltafels zijn uitgebouwd en worden door ons geladen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons verkoopteam. Contactgegevens staan onderaan deze pagina.