Diepstrooiselboxen

De gefabriceerde betonnen diepstrooiselboxdekken worden toegepast als ligplaats in rundveestallen. Ter bevordering van het dierwelzijn kunnen de diepstrooiselboxen gevuld worden met strooisel waardoor een comfortabele ligplaats wordt verkregen. 

Diepstrooiselbox met opgestorte rand
Diepstrooiselbox met opgestorte rand

Een diepstrooiselbox met losse opstaande rand in gladde beton. De boxdek zelf is bewust licht ruw afgewerkt, teneinde een goede aanhechting van het stromengsel te bekomen.

Pijl naar rechts
Diepstrooiselbox met losse diepstrooiranden
Diepstrooiselbox met losse diepstrooiranden

Een diepstrooiselbox met losse opstaande rand in gladde beton. De boxdek zelf is bewust licht ruw afgewerkt, teneinde een goede aanhechting van het stromengsel te bekomen.

Pijl naar rechts

De gefabriceerde betonnen diepstrooiselboxdekken worden toegepast als ligplaats in rundveestallen.