Administrateur B

In verband met uitbreiding van ons bedrijf zijn we op zoek naar een full time administrateur(36 uur per week).

De onderstaande taken zullen onder uw verantwoordelijkheid vallen.

U beheert het administratief systeem van de organisatie. Werkt hiervoor samen met derden (accountantskantoor voor het boekhoudpakket en de jaarafsluiting, administratiekantoor voor de loonadministratie, incassobureau, enzovoort). Codeert en verwerkt alle boekingsstukken en mutaties in het administratief systeem (facturen, declaraties, bankafschriften, stammutaties van debiteuren, enzovoort).

U zorgt voor de betaling van de facturen. Overlegt met de directeur wanneer welke facturen worden betaald op basis van de relatie met de crediteur en betalingskortingen. Maakt periodiek facturen aan, print ze uit en zorgt voor de verzending. Boekt ontvangen betalingen in de debiteurenadministratie. Bewaakt de betalingen van de debiteuren. Stuurt rekeningoverzichten en/of betalingsherinneringen. Overlegt met de directeur voor verdere aanmaningen of andere acties en zorgt voor de versturing van de aanmaningen.

Ook stelt u de aangiftes op voor de BTW, ICP-aangifte en de loonbelasting.

Het verwerken van maandelijks de mutaties voor de salarisadministratie (bijvoorbeeld ziekte en verlof) in overleg met een extern administratiekantoor. Voert hierover overleg met het GAK en BGD. Beantwoordt vragen van de medewerkers over de salarisadministratie.

Ook beheert u onze en houdt u een kasboek bij. Zorgt voor de voorraad kantoorartikelen en drukwerk.

Wij vragen HBO-werk- en denkniveau op financieel-administratief, met de benodigde werkervaring hiervoor. Ook dient u te beschikken over enige automatiseringskennis en een algemeen gevoel voor orde en systematiek. Wanneer u ervaring heeft met het software systeem AFAS is dat zeker een pré. Evenals de kennis en beheersing van de Friese taal.

Sollicitaties kunt u richten aan Anita van der Meulen via deze link. Zij zal uw motivatie en c.v. graag ontvangen en terugkoppeling geven.